Verzwak niet en treur niet, jullie zijn de meest superieure als jullie gelovigen zijn

In de naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle

“Verzwak niet en treur niet, jullie zijn de meest superieure als jullie gelovigen zijn.”

Europa is recentelijk getuige geweest van een aantal bloedige aanslagen, die het leven kostten aan moslim en niet-moslimburgers, waaronder veel vrouwen en kinderen. Alhoewel het overgrote deel van de moslims, zo niet alle moslims, deze daden hebben verworpen omdat het in tegenstrijd is met hun geloof, is er toch een algemeen Europees standpunt en een specifiek Frans standpunt, dat een link legt tussen deze acties en de ‘’extremistische’’ en ‘’radicale Islam.’’ In de media wordt er gefocust op het taalgebruik van de politici, die spreken van ‘Islamitisch terrorisme’. Zij linken de terreurdaden aan het concept van djihaad in Islam. Zo verwordt Islam tot een ideologie die gelijkgesteld wordt aan terrorisme, barbarij en bloedvergieten. Bovendien wordt de moslimgemeenschap als geheel beschuldigd, en wordt ze geacht zich te distantiëren van haar geloof en loyaliteit te tonen aan het secularisme en de westerse waarden.

De koloniale staten bezetten een deel van de moslimlanden en domineren deze landen. Zij vallen binnen met de moord op moslims en het aanvallen van onschuldige burgers tot gevolg. Dit, geheel verstoken van enige legitimiteit of moraal. Wat gebeurd is in Irak en Afghanistan met het doden van honderdduizenden mensen is niet ver van onze gedachten. Evenzo plunderen de koloniale staten de rijkdommen van de moslims en vernietigen zij de gebieden om hun afschuwelijke kapitalistische belangen te verwezenlijken. De Islam verplicht de moslims hun gebied, eer en rijkdommen te beschermen en de kolonialisten af te weren. Echter is het tegelijkertijd in de wetgeving van djihaad – in tegenstelling tot de geciviliseerde kolonialistische landen – verboden te verraden, non combattanten te doden, vrouwen en kinderen aan te vallen of iemand met wie een verbond bestaat te doden. Dit, in navolging van de uitspraak van de Profeet Moehammad (saw):

 “Verduister (de buit) niet, breek je belofte niet, vermink niet en dood geen kinderen.” (Moslim)

En zoals hij (saw) heeft gezegd:

“Dood geen nakomelingen of ‘asief (arbeider of werknemer die niets te maken heeft met de oorlog)”(Aboe Dawoed)

Van Ibn ‘Oemar is overgeleverd dat hij heeft gezegd: “Ik vond een gedode vrouw tijdens een veldslag van de Boodschapper van Allah, waarop de boodschapper van Allah (saw) verbood vrouwen en kinderen te doden.” Asj Sjaafi’ie heeft gezegd omtrent degenen die veiligheid is geboden (moesta’minoen) in een moslimland: “Als hen veiligheid wordt geboden dan is hun veiligheid (een verantwoordelijkheid) voor hem: een veiligheid voor hen afkomstig van hem, hij mag hen niet doden of verraden.” En Ibn Mawdoed Al Hanafi heeft gezegd: “Als een moslim een land van oorlog (daar oel harb) binnentreedt met veiligheid dan mag hij niets nemen van hun bloed of rijkdom. Omdat dit verraad van hen is wat hem verboden is.” Dit is voor wat betreft de wetgeving van Islam inzake djihaad en oorlog, en omtrent degene die veiligheid is geboden. Dit is wetgeving welke zeer verheven is.

De Europese politici weten dit maar al te goed. Echter misbruiken ze de genoemde gebeurtenissen om wreedheid aan Islam te linken en barbarij aan het concept van djihaad. En om degenen die oproepen tot de implementatie van Islam af te beelden als bloedige terroristen. Dit alles om hun afschuwelijke koloniale handelingen te verdoezelen voor hun volkeren. Dit, zodat dit een voorwendsel is voor het uitvoeren van hun plannen met als doel Islam te hervormen, door het veranderen van diens concepten en oordelen en een volgende generatie op te voeden volgens een ‘Europese Islam’. Wij willen bij deze de moslims waarschuwen voor deze plotten. We roepen hen op trots te zijn op hun geloof en vast te houden aan hun wetgeving en om trots te zijn op diens concepten en oordelen, waaronder het concept van djihaad. En dat zij weten dat wanneer de fitna’s intensiveren en de tegenspoed toeneemt, dat dan de toekomst voor dit ware geloof is.

“En wanneer dan de boodschappers geen hoop meer hadden en zij vermoedden dat er tegen hen gelogen was, dan kwam Onze hulp tot hen en dan werden wie Wij wilden gered. Maar Onze straf kan niet worden afgewend van de misdadige mensen.” (VBK Soera Joesoef, aaya 110)

Hizb ut Tahrir Europa

25-07-2016 M       
20-10-1437