Hizb ut Tahrir Nederland

Op zaterdag 5 maart 2022 heeft Hizb ut Tahrir Nederland een Khilafah event gehouden in Den Haag. Alhamdulilah het was een geslaagde bijeenkomst met een hoge opkomst. Het event had als titel: ‘Samenleven met andersdenkenden in de Khilafah staat’. Het event werd geopend zoals gebruikelijk met een Koran recitatie. Vervolgens kwamen de sprekers Kamal Aboe Zaid, Dr. Abdul Waheed uit Hizb ut Tahrir UK, en mediavertegenwoordiger van Hizb ut Tahrir Nederland Okay Pala. Het event stond onder andere in het teken van het Nederlandse assimilatiebeleid ten aanzien van de Moslims en hou dat zich verhoudt met de manier hoe de Khilafah omgaat met andersdenkenden.

Als eerste sprak Kamal Aboe Zaid en hij ging in op de persoonlijke ervaringen met de eerste generatie Moslims in Nederland en hoe die werden behandeld door Nederland. Er was toentertijd nog geen sprake van een assimilatiebeleid en de Moslims hadden nog ruimte om hun eigen culturele aspecten te behouden. Dit bleef zo totdat men zich realiseerde dat de Moslims bleven in Nederland en niet zich gingen aanpassen aan de Nederlandse waarden en normen.

Dr. Abdul Waheed gaf een Engelse toespraak ook over het assimilatiebeleid en dat dit niet enkel een landelijk fenomeen is maar zich wereldwijd afspeelt. Ook in het Verenigd Koninkrijk is er sprake van een assimilatiebeleid van Moslims ondanks vele pogingen om de Moslims te demoniseren lukt het de Britse overheid nog niet om de Moslims hun identiteit te verlaten.

Okay Pala ging in op de manier hoe de Khilafah-staat omgaat met andersdenkenden. Een van de vooraanstaande principes is dat Islam geen onderscheidt maakt tussen meerderheden en minderheden. Alle inwoners van de Khilafah staat worden behandeld volgens Islam en ieder krijgt zijn rechten toegespitst op de relevante belangen die iedere inwoner en bevolkingsgroep heeft. Op die manier wordt de stabiliteit behouden in de staat en hoeven er geen spanningen te ontstaan. Noch eist de Khilafah staat om de wetten van Islam erin te geloven enkel de wetten te volgen die van toepassing zijn. Een niet-moslim kan niet gedwongen worden om moslim te worden of te geloven in de wetten. Enkel de navolging van de wetten die voor hem van toepassing zijn is vereist. Verder geniet de niet-moslim een hoge mate van bescherming die zelfs door RasoelAllah ﷺ zijn gegarandeerd.

Kortom Islam heeft meer dan 1300 jaar verschillende etnische achtergronden bij elkaar gebracht en de samenleving op harmonieuze wijze geordend volgens de Koran en de Soenna. De zuivere visie van Islam is duidelijk en helder beschreven en biedt een alternatief op alle huidige ideologieën.

Mediabureau Hizb ut Tahrir Nederland

Deel op social media

De officiële meningen van Hizb ut Tahrir zijn die welke zijn opgenomen in verklaringen in naam van de verschillende provinciale bureaus (Wilajaat), de verschillende media bureaus van Hizb ut Tahrir, en de verklaringen van de officiële woordvoerders en media vertegenwoordigers van Hizb ut Tahrir. Enige andere verklaring, zelfs als deze gepubliceerd is op officiële websites of in magazines, is de mening van de auteurs van de artikelen en niet de van Hizb ut Tahrir. Toestemming is gegeven om alles wat gepubliceerd is door Hizb ut Tahrir of de websites van Hizb ut Tahrir te kopiëren, citeren of publiceren, op voorwaarde dat het citaat trouw blijft aan de betekenis, zonder selectieve citaten welke de betekenis vervormen of welke een onjuiste interpretatie portretteren, en op voorwaarde dat het citaat wordt toegeschreven aan de bron.

Hizb ut Tahrir | België