Hizb ut Tahrir Nederland

Sinds kort draait er in Nederlandse en Belgische bioscopen en online streamdiensten de Indiase film ‘The Kashmir Files’. Het is een fictieve dramafilm die de moslims in India afschildert als staatsgevaarlijke terroristen zonder enige menselijkheid. De film is zo propagandistisch van aard dat zelfs sommige Indiase kranten de film vergelijken met propagandafilms van de nazi’s. Zoals Triumph des Willens (Nederlands: Triomf van de Wil) van Leni Riefenstahl die in 1935 op het congres van de nazipartij in Neurenberg werd getoond.

De fictieve film gaat over de exodus van de hindoe-gemeenschap in 1989 uit Kasjmir, waarbij een groot deel van de hindoe-gemeenschap met veel geweld wordt verdreven. Moslims worden in de film afgeschilderd als bloeddorstige terroristen. Zelfs moslimkinderen die met Kalasjnikovs zwaaien moeten de Indiase propaganda ontgelden. De film is een uiterst manipulatief propagandamiddel om negatieve emoties tegen moslims aan te wakkeren. Dit maakt dat de film geheel in lijn is met de koers die de huidige minister-president Narendra Modi van de ultranationalistische en anti-islamitische Bharatiya Janata-partij (BJP) al geruime tijd vaart. Narendra Modi was er als de kippen bij om zijn steun te betuigen en beweerde dat ‘dergelijke films de waarheid onthullen.’ De critici die zich hiertegen uitspraken schaarde hij onder ‘samenzweerders die de film in diskrediet willen brengen’.

Ook sommige ministers betuigden expliciet hun steun voor de film. Het was dan ook te verwachten dat de film brede steun zou krijgen binnen verschillende Indiase staten die door de BJP worden bestuurd. De film werd in deze staten vrijgesteld van entertainmentbelasting, om het bereik van de anti-islampropaganda te vergroten.

De situatie van de moslims in India is de laatste jaren, met name na de komst van de BJP steeds nijpender geworden. Sommige politieke verslaggevers stellen dat het huidige Indiase beleid jegens de moslims een voorbode is van een opkomende genocide van moslims in India. Zoals joden in nazi-Duitsland geassocieerd werden met ‘ratten’ worden de moslims in India door BJP-leden geassocieerd met ’termieten’ die de grondstoffen van hun land kaalvreten en de hindoes ontnemen wat hen toebehoort. 

De door de staat aangestuurde hindoe-radicalisering in India, heeft een diep gevoel van hindoe-slachtofferschap gecreëerd door alles wat misgaat te relateren aan islam en de moslims. Terwijl de moslims met betrekking tot aantallen slechts ongeveer 15% procent uitmaken van de bevolking. De BJP-slogan luidt dan ook “Hindoe khatre mein hain ” (Hindoes zijn in gevaar). Door desinformatie over islam, haatzaaiende uitlatingen over moslims en het creëren van hindoeïstische suprematistische burgerwachten, worden anti-islamcampagnes gevoerd om de moslims te demoniseren. Moslims worden stelselmatig gediscrimineerd, onderdrukt en zijn steeds vaker slachtoffers van geweld.

De publieke opinie tegen de moslims in India is zo ver gekanteld dat video’s van zelfbenoemde beschermers van het hindoeïsme openlijk oproepen tot het lynchen van moslims. Ze worden niet of nauwelijks strafrechtelijk vervolgd. Moslims worden regelmatig door hindoe-meutes aangevallen. Soms is de provocatie gewoon omdat iemand zichtbaar moslim is.

We verwachten niet dat de Nederlandse of Belgische autoriteiten deze ijzingwekkende anti-islampropaganda zullen verbieden omdat ook zij al jaren een gelijksoortig demoniserend anti-islambeleid voeren tegen de moslims. Zoals gewoonlijk zal men deze propaganda scharen onder de zogenaamde vrijheid van  meningsuiting.

Onze oproep is dan ook aan de moslimgemeenschap om zich uit te spreken tegen deze misleidende film, die onderdeel is van de propagandamachine van het BJP-regime tegen islam en de moslims in India. Bovendien roepen we de moslimgemeenschap op om zich uit te spreken tegen eenieder die de deuren opent voor deze anti-islampropaganda.

De moslims zijn als één lichaam, hun verdriet is ons verdriet, hun leed is ons leed en hun blijdschap is onze blijdschap. Daarom dienen we als moslims in Nederland waakzaam te zijn m.b.t. de erbarmelijke situatie van de moslims in India. We dienen onze plicht en verantwoordelijkheid jegens hen na te komen door op z’n minst op te staan tegen het onrecht dat hen wordt aangedaan door een helpende hand toe te reiken en te spreken over het leed dat hen wordt aangedaan. Volg onze website en socials voor meer updates.

Okay Pala Directeur Mediabureau Hizb ut Tahrir Nederland

Deel op social media

De officiële meningen van Hizb ut Tahrir zijn die welke zijn opgenomen in verklaringen in naam van de verschillende provinciale bureaus (Wilajaat), de verschillende media bureaus van Hizb ut Tahrir, en de verklaringen van de officiële woordvoerders en media vertegenwoordigers van Hizb ut Tahrir. Enige andere verklaring, zelfs als deze gepubliceerd is op officiële websites of in magazines, is de mening van de auteurs van de artikelen en niet de van Hizb ut Tahrir. Toestemming is gegeven om alles wat gepubliceerd is door Hizb ut Tahrir of de websites van Hizb ut Tahrir te kopiëren, citeren of publiceren, op voorwaarde dat het citaat trouw blijft aan de betekenis, zonder selectieve citaten welke de betekenis vervormen of welke een onjuiste interpretatie portretteren, en op voorwaarde dat het citaat wordt toegeschreven aan de bron.

Hizb ut Tahrir | België