Hizb ut Tahrir Nederland

Hierbij houden wij u graag op de hoogte van het laatste nieuws van onze campagne: “HALT! TEGEN HET LASTEREN VAN ISLAM”.

Naar aanleiding van de voortdurende laster tegen Islam en de Moslims in dit land, zijn wij als, jongeren van Hizb ut Tahrir in Nederland, opgestaan en begonnen met een vreedzame campagne om het lasteren van Islam een halt toe te roepen. Dit door onder andere een online petitie site op te zetten:http://www.haltlasterenvanislam.nl.

Naast deze online petitie site hebben wij tevens een grootschalige handtekeningen actie opgezet in vele moskeeën en op straat. Met meer dan 20.000 mensen die hun handtekening hebben geplaatst, kan nu reeds gezegd worden dat de vreedzame campagne “Halt! Tegen het lasteren van Islam” een groot succes is.

Om onze campagne naamsbekendheid te geven onder Moslims en niet-Moslim burgers in de Nederlandse samenleving, hebben we in alle grote steden, huis aan huis, pamfletten verdeeld, met als titel: “Het verdedigen van de Edele Koran is een Islamitische plicht”.

Wij hebben er bewust voor gekozen om ook de niet-moslim burgers in Nederland op de hoogte te stellen van onze vreedzame campagne, ondanks het feit dat het pamflet gericht is tot de Moslims in Nederland. Dit, met als doel dat de niet-moslims eveneens de mogelijkheid krijgen de gevoelens van de Moslims te ervaren en hun leed te voelen naar aanleiding van het lasteren van hun religie. Wij denken dat het realiseren van vreedzaam samenleven niet alleen de verantwoordelijkheid is van Moslims maar ook van niet moslims.

De moslimgemeenschap heeft onze initiatief met open armen ontvangen, alsmede van de kant van de niet-moslims hebben we vele positieve reacties mogen ontvangen. En zoals dat mens-eigen is om niet homogeen te denken over alle kwesties, hebben we naast de positieve reacties tevens minder potitieve reactie ontvangen van niet-moslims die onze pamflet thuis binnen hadden gekregen.

Wat betreft de bezorgdheid, geuit door door sommigen, dat onze pamflet verkeerd geïnterpreteerd kan worden, kunnen we met een gerust hart mededelen dat er nergens in de actie of het pamflet ook maar iets te vinden is dat oproept op zou kunnen oproepen of doelt of zou kunnen doelen op een illegale of gewelddadig actie. De geuitte zorg dat de moslims geweld zullen gaan gebruiken naar aanleiding van onze actie pamflet is ongegrond.

Wat werkelijk een gegronde vrees zou moeten zijn is dat bepaalde personen, niet alleen beledigende uitspraken doen en een tweespalt creëren in de samenleving, maar tevens oproepen “de moslims in hun knie te schieten”, en hiermee zonder interpretatie mogelijkheid de niet-moslims oproepen geweld te gebruiken tegen de minderheid van moslims.

Onze campagne is volstrekt vreedzaam en legaal, en draagt geen onderliggende boodschap in zich, die mogelijk tot geweld zou kunnen leiden. Ze roept slechts op om, middels een handtekening, de stem van de moslims en niet-moslims in de Nederlandse samenleving, te laten horen tegen het lasteren van Islam.

De campagne zal nog enige tijd worden voortgezet. Wij bedanken zowel de Moslims als de niet-Moslim burgers in de Nederlandse samenleving voor hun morele steun en hulp. Met vriendelijke groet,

Okay Pala

Lidvertegenwoordiger van Hizb ut Tahrir in Nederland

Deel op social media

De officiële meningen van Hizb ut Tahrir zijn die welke zijn opgenomen in verklaringen in naam van de verschillende provinciale bureaus (Wilajaat), de verschillende media bureaus van Hizb ut Tahrir, en de verklaringen van de officiële woordvoerders en media vertegenwoordigers van Hizb ut Tahrir. Enige andere verklaring, zelfs als deze gepubliceerd is op officiële websites of in magazines, is de mening van de auteurs van de artikelen en niet de van Hizb ut Tahrir. Toestemming is gegeven om alles wat gepubliceerd is door Hizb ut Tahrir of de websites van Hizb ut Tahrir te kopiëren, citeren of publiceren, op voorwaarde dat het citaat trouw blijft aan de betekenis, zonder selectieve citaten welke de betekenis vervormen of welke een onjuiste interpretatie portretteren, en op voorwaarde dat het citaat wordt toegeschreven aan de bron.

Hizb ut Tahrir | België