Islam

Feitelijk bestaat de samenleving uit een groep mensen met onderlinge relaties. Alleen een groep mensen is nog geen samenleving, maar enkel een groep mensen. Wat een samenleving vormt en wat zich van andere samenlevingen onderscheidt, zijn de...
Allah (جل جلاله) heeft de mens geschapen en heeft in de mens instincten (gharaa’iz) en organische behoeften (haadjaat oel ‘oedwiyya) geplaatst welke hem aanzetten tot gedrag om dezen te bevredigen. De instincten en de organische behoeften in...
Rizq is niet eigenaarschap (milkiyya) maar een geschenk. Het woord razaqa betekent ‘geven’. Eigenaarschap betekent et bezit over iets middels één van de middelen die door de sjaria is toegestaan. De rizq kan halaal (wettig) of haraam...