Hizb ut Tahrir Nederland

Hizb ut Tahrir Nederland verwerpt aantijgingen van de parlementaire ondervragingscommissie

Afgelopen week heeft de parlementaire ondervragingscommissie ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen (POCOB), een eindverslag gepubliceerd waarin concrete maatregelen worden opgeworpen om de invloed van Islam en de islambeleving van de moslims in Nederland verder in te perken. Het verslag heeft de titel “(on)zichtbare invloed” gekregen, verwijzend naar de invloed van Islam in Nederland, terwijl het tegenovergestelde toepasselijker geweest zou zijn, namelijk “de openlijke beïnvloeding van de Nederlandse overheid tégen Islam en de moslims”; oftewel staatspropaganda. De vooringenomenheid en stemmingmakerij voeren duidelijk de boventoon in plaats van een eerlijke, neutrale en objectieve analyse.

Alsof dit niet kwalijk genoeg is, is er ook klakkeloos onjuiste informatie overgenomen door zogenaamde experts die door de commissie zijn gehoord. Zo zegt dhr. L. Meijs (partner en trainer bij Factor Veiligheid) tijdens de hoorzitting het volgende over Hizb ut Tahrir Nederland: “er wordt klip-en-klaar geuit dat de intentie is om hier een islamitische staat te vestigen. Dat is hun partijprogramma.”

Deze bewering is niet alleen feitelijk onjuist maar ook heel makkelijk verifieerbaar, aangezien er wordt gerefereerd aan ons partijprogramma waar het in zou staan. Het partijprogramma is makkelijk te vinden en toegankelijk voor eenieder. Bovendien staat het al jaren op de hoofdpagina van onze officiële website hizb.nl. Hierin staat het volgende:

“Dit programma is geen verkiezingsprogramma, want Hizb ut Tahrir streeft er niet naar om in Nederland aan de macht te komen en zij neemt geen deel aan verkiezingen. Deze verklaring kan worden beschouwd als beginselverklaring of partijprogramma waarmee de partij zich introduceert als een politieke partij en waarmee de partij deelneemt aan het politieke leven in Nederland en werkt tussen de mensen en met de mensen.” (Einde citaat)

Als eerlijkheid en objectiviteit daadwerkelijk de insteek geweest zou zijn, dan had men deze bewering nagetrokken alvorens het een plek te geven in het verslag. In de eerste alinea van het partijprogramma van Hizb ut Tahrir Nederland wordt deze bewering al onderuitgehaald.

Normaliter is het niet onze gewoonte om te reageren op valse aantijgingen en smaad jegens onze partij, omdat we onze focus niet willen verleggen van de werkelijke problemen waar de moslims mee te kampen hebben naar triviale problemen. Dit komt omdat we meer begaan zijn met de zorgen van de moslimgemeenschap dan de leugens en laster jegens onze partij. Wij zijn bereid te incasseren zolang dat in het voordeel is van Islam en de moslims, want wij zijn van deze moslimgemeenschap en voor de moslimgemeenschap. Wij hebben ons dienstbaar gesteld voor Islam en de moslims.

Desalniettemin hebben we deze keer een uitzondering gemaakt om  twee redenen: om de moslims en geïnteresseerde niet-moslims een juist beeld te geven van wie we zijn, waar we voor staan en wat ze van ons kunnen verwachten. En om de oneerlijkheid en vooringenomenheid van het verslag te laten zien.

Bovendien is het voorbeeld van de Hizb in het verslag een voorbeeld van pars pro toto, waarbij slechts een deel wordt benoemd om het geheel aan te duiden. Het gehele verslag is van begin tot eind opgesteld om Islam te problematiseren en om de duimschroeven nog strakker aan te draaien. Door kwesties uit hun verband te rukken, onnodig uit te vergroten, te misleiden en soms ook door onjuiste informatie te verspreiden. We zullen het verslag daarom uitgebreid in een videopresentatie uiteenzetten.

Tot slot wijzen we de moslims op hun verantwoordelijkheid en plicht om een eenduidig en verenigd geluid te laten horen tegen dit onrecht.

Okay Pala

Mediavertegenwoordiger van Hizb ut Tahrir Nederland

Deel op social media

De officiële meningen van Hizb ut Tahrir zijn die welke zijn opgenomen in verklaringen in naam van de verschillende provinciale bureaus (Wilajaat), de verschillende media bureaus van Hizb ut Tahrir, en de verklaringen van de officiële woordvoerders en media vertegenwoordigers van Hizb ut Tahrir. Enige andere verklaring, zelfs als deze gepubliceerd is op officiële websites of in magazines, is de mening van de auteurs van de artikelen en niet de van Hizb ut Tahrir. Toestemming is gegeven om alles wat gepubliceerd is door Hizb ut Tahrir of de websites van Hizb ut Tahrir te kopiëren, citeren of publiceren, op voorwaarde dat het citaat trouw blijft aan de betekenis, zonder selectieve citaten welke de betekenis vervormen of welke een onjuiste interpretatie portretteren, en op voorwaarde dat het citaat wordt toegeschreven aan de bron.

Hizb ut Tahrir | België