De tragedie in Nieuw-Zeeland is een resultaat van twee decennia strijd tegen Islam

Vrijdag 15 maart heeft zich een tragedie voorgedaan in Nieuw-Zeeland. Hierbij zijn uiteindelijk 50 mensen om het leven gekomen en talloze gewonden. Deze bloedige terreuraanslagen op twee moskeeën in Nieuw-Zeeland, waarbij moslims het doelwit waren en zelfs vrouwen en kinderen werden getroffen, zijn de zwaarste aanvallen jegens  moslims in het Westen. Het is een vreselijke gebeurtenis, die laat zien hoe waar haat toe kan leiden.

In Duitsland werden 101 aanvallen tegen moskeeën en islamitische instellingen geregistreerd. Bovendien werden er in 2017, 908 aanvallen op moslims geregistreerd. In Nederland was er in 2016 sprake van 72 gevallen, waarbij moskeeën het doelwit waren. Dit gaat onder meer om het bekladden van de muren, het plaatsen van een varkenskop en pogingen tot brandstichting. Hetgeen met zekerheid vastgesteld kan worden en waar onderzoekers het ook over eens zijn, is dat het om een groeiende tendens gaat. De verklaring hiervoor kunnen we vinden in de wereldwijde strijd tegen Islam en de moslims.

Al twee decennia worden moslims door de media en politici getart. Het bestaansrecht van moslims wordt niet alleen in twijfel getrokken, maar de existentie van Islam en de moslims wordt geproblematiseerd. Moslims zouden een bedreiging vormen voor de nationale veiligheid. Eenieder die niet  gelooft in de dominante seculiere waarden, wordt verdacht gemaakt en onder druk gezet. Zo worden moslims die willen vasthouden aan hun islamitische identiteit, beschouwd als radicalen en extremisten die het land zouden willen overnemen. Dit heeft ervoor gezorgd dat veel mensen een negatief beeld hebben over Islam en moslims. De samenleving die we hier kennen, kan er om die reden niet voor zorgen dat verschillende gemeenschappen in harmonie samenleven.

We dienen na deze trieste gebeurtenis ons denken en handelen niet te laten leiden door vrees, haat of het overwegende discours in de westerse landen. Hierbij wordt de nadruk op de dader gelegd en niet op het gevoede klimaat dat tot dergelijke daden heeft geleid. Onze ideeën en handelingen dienen voort te komen uit de Islam en overeen te stemmen met de Goddelijke oordelen.  Toen de metgezellen van de Profeet (saw) richting Abessinië trokken en werden ondervraagd door de Negus, hebben zij ons een prachtig voorbeeld gegeven: “Bij Allah, wij zullen zeggen wat Allah heeft gezegd en waarmee onze Profeet gekomen is, ongeacht de consequenties.” Degene die standvastig is op de waarheid zal geëerd worden door Allah.

Moge Allah barmhartig zijn met de overleden mannen, vrouwen en kinderen, en Moge Allah hun gezinnen Sabr geven.

Moge Allah de gewonden genezen.

Moge Allah de oemmah van de Profeet Mohammed (saw) beschermen en behoeden van het kwaad.

Moge Allah ons tot inkeer brengen en met trots laten vasthouden aan onze Dien

Moge Allah de oemmah verenigen onder het schild van een rechtgeleide Khalifah.

Hizb ut Tahrir België                                                                                 
22 maart 2019 M
15 Radjab 1440 H