Hizb ut Tahrir Nederland

Londen, Groot Brittannië, 31 mei 2010 – De Zionistische bezetters van Palestina doodden vandaag tot 19 humanitaire activisten toen zij een hulpvloot aanvielen die de belegering van Gaza probeert te doorbreken. Deze actie is het recentste bewijs dat enkel een reactie van de Moslimlegers van het gebied een eind aan de agressie en slachtingen van de Israëlische entiteit kan maken.

Taji Mustafa, Media vertegenwoordiger van Hizb ut-Tahrir Groot-Brittannië zei: “In antwoord op de brutale aanval van vandaag, eisten de demonstraties door Moslims in Jordanië en Turkije dat hun legers op deze Israëlische slachting antwoorden. Nochtans, in een geheel vertrouwde reactie, gaven de Turkse en Arabische regimes eenvoudig dezelfde lege veroordelingen uit, zelfs weigerend om hun bestaande diplomatieke relaties, handelsrelaties en militaire banden met Israël te beëindigen. De verraderlijke Arabische regimes hebben opgeroepen tot een spoedvergadering van de Arabische Liga, alsof de vorigen wat bereikten! “

“De Verenigde Staten, Groot-Brittannië en het ‘Kwartet’ zullen zonder twijfel dit incident gebruiken om druk op Israël uit te oefenen om terug te keren aan de onderhandelingstafel, maar de Moslims moeten niet voor de gek gehouden worden hierdoor. Het is duidelijk dat geen enkele hoeveelheid onderhandelingen, V.N. resoluties of veroordelingen Palestina van bezetting zal bevrijden of de misdaden van de Israëlische entiteit zal bestraffen. Enkel wanneer de legers van de Moslimlanden, die momenteel worden geregeerd door verraderlijke spionheersers om hun kanonnen op hen te richten die een bedreiging vormen voor de Israëlische belangen, zijn bevrijdt, opdat Palestina verdedigd zal worden en Israël voor zijn misdaden zal boeten. Egypte alleen al heeft 220 F-16 gevechtsvliegtuigen en 450.000 militairen.”

“Hizb ut-Tahrir zal de mensen blijven oproepen om deze regimes te wijzen op hun verraad en oproepen naar het herstel van oprecht Islamitisch leiderschap onder de Islamitische Khilafah zodat de legers zullen worden gemobiliseerd om een eind te maken aan de decennia van bezetting, etnische zuiveringen en moord door de Israëlische entiteit.”

Deel op social media

De officiële meningen van Hizb ut Tahrir zijn die welke zijn opgenomen in verklaringen in naam van de verschillende provinciale bureaus (Wilajaat), de verschillende media bureaus van Hizb ut Tahrir, en de verklaringen van de officiële woordvoerders en media vertegenwoordigers van Hizb ut Tahrir. Enige andere verklaring, zelfs als deze gepubliceerd is op officiële websites of in magazines, is de mening van de auteurs van de artikelen en niet de van Hizb ut Tahrir. Toestemming is gegeven om alles wat gepubliceerd is door Hizb ut Tahrir of de websites van Hizb ut Tahrir te kopiëren, citeren of publiceren, op voorwaarde dat het citaat trouw blijft aan de betekenis, zonder selectieve citaten welke de betekenis vervormen of welke een onjuiste interpretatie portretteren, en op voorwaarde dat het citaat wordt toegeschreven aan de bron.

Hizb ut Tahrir | België