dinsdag,31 maart 2020
Feitelijk bestaat de samenleving uit een groep mensen met onderlinge relaties. Alleen een groep mensen is nog geen samenleving, maar enkel een groep mensen. Wat een samenleving vormt en wat zich van andere samenlevingen onderscheidt, zijn de...
Allah (جل جلاله) heeft de mens geschapen en heeft in de mens instincten (gharaa’iz) en organische behoeften (haadjaat oel ‘oedwiyya) geplaatst welke hem aanzetten tot gedrag om dezen te bevredigen. De instincten en de organische behoeften in...
Vraag Assalam Alaikum onze sjeikh Een van mijn collega's heeft een broer die in het buitenland werkt, maar hij bekommert zich niet over de halaal en haraam in zijn werk. Mijn ...
wereld kaart

Wat is Al Khilafah?

Al- Khilafah is het wereldwijd leiderschap voor al de Moslims. Haar rol is de alomvattende implementatie van de Islamitische sjari’a en tevens de uitdraging van Islam naar geheel de wereld middels da’awa en djihaad. Al-Khilafah is in...
Rizq is niet eigenaarschap (milkiyya) maar een geschenk. Het woord razaqa betekent ‘geven’. Eigenaarschap betekent et bezit over iets middels één van de middelen die door de sjaria is toegestaan. De rizq kan halaal (wettig) of haraam...
In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle Vraag: Er gaat geen dag voorbij of ik hoop op een verklaring, ook al is dit een brede uiteenzetting van hetgeen gebeurd is in Turkije, met de poging tot een staatsgreep. Wie zit hierachter?...