dinsdag,31 maart 2020
In de naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle “Verzwak niet en treur niet, jullie zijn de meest superieure als jullie gelovigen zijn.'' Europa is recentelijk getuige geweest van een aantal bloedige aanslagen, die het leven kostten aan moslim en niet-moslimburgers,...
Na overleg tussen verschillende partijen, is er een “handleiding” verschenen met de titel “Het beheersen van Moslimradicalisering”, welke is bedoeld voor schooldirecteuren, leerkrachten, politie, sport- en jeugdverenigingen en anderen. Deze “handleiding” is gemaakt onder toezicht van de burgemeesters van...